• Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem,

    od 1.4. 2013 do 30.11. 2014 realizujeme projekt „Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř“ .

    Projekt je určen pro všechny žáky školy. Má za cíl zkvalitnit vzdělávání žáků 1. - 9. tříd prostřednictvím přípravy a zavádění nového vzdělávacího procesu. Během realizace projektu dojde k inovaci obsahu mnohých vyučovacích předmětů s vazbou na výuku v nově vybudované přírodovědné učebně i na nové naučné stezce na školním pozemku, aby žáci mohli získané znalosti promítat přímo do praxe. Konkrétním výstupem bude vytvoření vzdělávacích modulů, realizace 12 exkurzí a 3 projektových dnů se záměrem zvýšit atraktivitu přírodovědných oborů i motivovat žáky k dalšímu vzdělávání v oblasti EVVO.
    Díky zajímavé a zábavné formě se nejen posílí výsledky žáků, ale žáci zároveň pochopí vazby mezi vyučovací látkou, jejím praktickým využitím a důležitost přírodních věd a environmentu v současné společnosti.
    Inovace výuky bude probíhat pomocí nových digitálních učebních materiálů, zajímavých laboratorních pokusů, pomocí projektových dnů i exkurzí. Inovativní vyučování je v souladu se ŠVP .

    Projekt „Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř“ schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s registračním číslem CZ.1.07/1.1.32/02.0088 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celkové alokované prostředky na projekt činí 3 209 058,04 Kč

Přeskočit: novinky stránek

Novinky stránek

Obrázek: Erika Drobná
Ptáci v zámecké zahradě
autor Erika Drobná - Pátek, 8. srpen 2014, 09.52
 
Další projektový den, který se uskutečnil 19. 5. 2014, jsme podnikli výpravy za poznáváním přírody a samotného člověka ve vztahu k přírodě. Rozdělili jsme se do několika skupin a každá měla jinou aktivitu s jiným programem. Žáky 6. ročníku jsme rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna se zamýšlela nad vlivem člověka na přírodu.Číst zbytek tohoto tématu(256 slov)...
 
Obrázek: Erika Drobná
Hrdličkovo muzeum
autor Erika Drobná - Pátek, 8. srpen 2014, 09.49
 

Další projektový den, který se uskutečnil 19. 5. 2014, jsme podnikli výpravy za poznáváním přírody a samotného člověka ve vztahu k přírodě. Rozdělili jsme se do několika skupin a každá měla jinou aktivitu s jiným programem. Žáci 8. ročníku se vypravili do Prahy na přírodovědeckou fakultu.

Číst zbytek tohoto tématu(337 slov)...
 
Obrázek: Erika Drobná
Nepálské centrum
autor Erika Drobná - Pátek, 8. srpen 2014, 09.46
 

Další projektový den, který se uskutečnil 19. 5. 2014, jsme podnikli výpravy za poznáváním přírody a samotného člověka ve vztahu k přírodě. Rozdělili jsme se do několika skupin a každá měla jinou aktivitu s jiným programem. Žáci 9. ročníku se vydali porovnat životní styl a životní úroveň našich obyvatel s obyvateli Nepálu, a proto zavítali do příjemného místa v duchu Nepálu, Tibetu, celé oblasti Himalájí i dalších blízkých destinací, do kulturní centra Yeti v Praze.